چهارشنبه 8 آبان 1398 883

سومین همایش "روز زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس" برگزار می شود

سومین همایش روز زیست فناوری دانشگاه با برپایی سه رویداد "جایزه بزرگ بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس"، "مسابقه ملی ایده بازار زیستی" و "نمایشگاه فن بازار زیستی"، 27 آذرماه سالجاری برگزار می شود.

سومین همایش

مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری دانشگاه همزمان با هفته پژوهش، سومین همایش روز زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس را با برپایی سه رویداد شامل دوازدهمین دوره جایزه بزرگ زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، مسابقه ملی ایده بازار زیستی و نمایشگاه فن بازار زیستی، چهارشنبه 27 آذرماه 98 در سالن شهید چمران برگزار می کند.
گفتنی است، دانشگاه تربیت مدرس تنها دانشگاه کشور است که روز زیست فناوری را در تقویم خود جای داده و این روز را با برگزاری برنامه های متنوع پاس می دارد.