دوشنبه 6 آبان 1398 350

نشست هم اندیشی استادان با موضوع «آینده جهان، آینده ایران؛ انقلاب های علمی پیش رو»

نشست هم اندیشی استادان با موضوع «آینده جهان، آینده ایران؛ انقلاب های علمی پیش رو» در روز سه شنبه 14 آبان ماه 98 از ساعت 13 الی 15 در سالن شورا دانشگاه تربیت مدرس برگزار می گردد

نشست هم اندیشی استادان با موضوع «آینده جهان، آینده ایران؛ انقلاب های علمی پیش رو»