چهارشنبه 1 آبان 1398 2876

دوره مربیگری فوتسال به مدرسی رضا فلاح برگزار شد

دوره مربیگری سطح یک فوتسال به مدرسی رضا فلاح دبیر انجمن فوتسال وزارت علوم و کارشناس مرکز تربیت بدنی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

دوره مربیگری فوتسال به مدرسی رضا فلاح برگزار شد

در این دوره مربیگری که با برنامه ریزی کمیته آموزش فدراسیون فوتبال ایران 10 تا 15 مهر در شهرستان شهریار برگزار شد، رضا فلاح مدرس رسمی فدراسیون فوتبال سرفصل های دوره مربیگری فوتسال سطح یک ایران را برای دبیران و کارشناسان تربیت بدنی آموزش و پروش استان تهران تدریس کرد.