سه‌شنبه 23 مهر 1398 531

نشست " تأملی در تاثیر اجتماعی علم" برگزار می شود

دومین سخنرانی از سلسله سخرانی های مسأله ترویج علم در ایران معاصر با عنوان " تأملی در تاثیر اجتماعی علم" برگزار می شود.

نشست

دومین سخنرانی از سلسله سخرانی های مسأله ترویج علم در ایران معاصر با عنوان تأملی در تاثیر اجتماعی علم 4شنبه 24 مهر ماه ساعت 16 در سالن اجتماعات موزه علوم و فناوری برگزار می شود.
دکتر مقصود فراستخواه عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در این نشست سخنرانی خواهد کرد.
موزه ملي علوم و فناوري جمهوري اسلامي ايران با هم فكري و همكاري پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي قصد دارد با برگزاري سلسله سخنراني هايي مسئله ترويج علم در ايران را از ابعاد گوناگوني مورد نقد معرفت شناسانه صاحب نظران قرار دهد و با گردآوري و انتشار نظام مند انديشه هاي عرضه شده در اين سخنراني هاي هدفمند، ضمن ايجاد گفتماني جريان ساز، زيرساخت نظري لازم براي تهيه نسخه اي مناسب، كارآمد و متناسب با نيازها و علاقه مندي هاي شهروندان ايراني به علم و در يك كلام نسخه اي بومي براي ترويج علم در كشورمان فراهم كند و با تلاش براي ايجاد زبان و دركي مشترك ميان ترويج كنندگان علم، بستري مناسب براي هم سويي و مهم تر از آن هم افزايي تلاش هاي آنان در برنامه ريزي ها و اقدام هاي مشترك فراهم آورد.
اين سخنراني ها در آخرين چهارشنبه هر ماه برگزار مي شود و هر جلسه شامل 90 دقيقه سخنراني و 60 دقيقه پرسش و پاسخ است كه همه سخنراني ها سالانه و به شكل مجموعه گفتارها در قالب كتابي با عنوان مسئله ترويج علم در ايران معاصر به چاپ خواهد رسيد.
شركت و حضور همه علاقه مندان در سخنراني ها آزاد است و تنها كافي است براي شركت در سخنراني نام، نام خانوادگي و معرفي زمينه فعاليت ها به نشاني popsci@email.com ارسال شود.