دوشنبه 22 مهر 1398 1000

دانشجوی دانشگاه به عنوان سخنران برتر چهارمین کنگره بین المللی انگل شناسی معرفی شد

دانشجوی دکتری دانشکده علوم پزشکی دانشگاه در چهارمین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره ملی انگل شناسی به عنوان سخنران برتر معرفی و تقدیر شد.

دانشجوی دانشگاه به عنوان سخنران برتر چهارمین کنگره بین المللی انگل شناسی معرفی شد

میلاد بدری دانشجوی سال آخر دکتری انگل شناسی پزشکی دانشگاه در چهارمین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره ملی انگل شناسی که مهرماه جاری برگزار شد با ارائه مقاله خود در قالب سخنرانی با موضوع "بررسی تاثیر عصاره پیکری نماتود توکسو کارا کنیس در موش های مبتلا به التهابات مجاری هوایی" به عنوان سخنران برتر دست یافت.
از میان 450 شرکت کننده، 75 مقاله برای ارائه به صورت سخنرانی مورد تأیید قرار گرفت و در نهایت مقاله دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس به عنوان برتر دست یافت. این مقاله مستخرج از رساله دکتری تخصصی میلاد بدری با راهنمایی دکتر فاطمه غفاری فر مربوط به آنتی ژن های انگل توکسوکارا کنیس است که در جهت درمان التهابات مجاری هوایی استفاده گردید و نتایج مطالعات به طرز قابل توجهی سبب کاهش مسیرهای التهابی در موش های مورد مطالعه شد.
گفتنی است چهارمین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره ملی انگل شناسی 17 تا 19 مهرماه در ارومیه برگزار شد.