دوشنبه 15 مهر 1398 2008

گردهمایی دانشجویان نو ورود دانشگاه

گردهمایی دانشجویان نو ورود دانشگاه با حضور هیأت رییسه، رؤسای دانشکده ها، اساتید و دانشجویان 15 مهرماه در سالن اجتماعات شهید چمران برگزار شد.

 گردهمایی دانشجویان نو ورود دانشگاه