دوشنبه 15 مهر 1398 1102

نشست هم افزایی دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد

در نشست هم افزایی دو دانشگاه تربیت مدرس و علوم پزشکی ایران که 14 مهرماه به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس با حضور دکتر احمدی و دکتر کوهپایه زاده برگزار شد، ضمن بررسی دستاوردهای تفاهم نامه پیشین دو دانشگاه، زمینه توسعه همکاری در حوزه های آموزشی، پژوهشی و انعقاد تفاهم نامه جدید مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

نشست هم افزایی دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد

در این جلسه که با معرفی اجمالی دو دانشگاه آغاز شد، دکتر کوهپایه زاده به گسترش همکاری در حوزه آموزش بالینی، تعریف دوره های آموزشی مشترک، برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت، توسعه ارتباطات فناورانه و همکاری پارک های علم و فناوری و مراکز رشد دو دانشگاه ، تعریف پژوهش های مشترک و ایجاد زمینه همکاری در بحث مدیریت و اقتصاد حوزه درمان و سلامت اشاره کرد و گفت: با هم فکری، هم افزایی و استفاده از توانمندی و پتانسیل بالای دو دانشگاه می توانیم ضمن ایجاد ارتباطات جدید، فرصت های خوب همکاری خلق کنیم. به خصوص در زمینه توسعه فناوری و تجاری سازی محصولات پزشکی و مدیریت مراکز رشد علاقمندیم ضمن بازدید از پارک علم و فناوری مدرس ، از تجارب دانشگاه تربیت مدرس بهره مند شویم.
در این نشست دکتر احمدی با اشاره به جایگاه نخست دانشگاه در زمینه علوم زیستی در سطح کشور اظهار داشت: دانشگاه تربیت مدرس نقاط قوت بسیاری دارد که می تواند زمینه همکاری با دانشگاه های علوم پزشکی در حوزه سلامت و درمان را فراهم کند. به عنوان مثال دانشگاه تربیت مدرس در علوم زیستی در رده اول کشور قرار دارد. همچنین در زمینه مهندسی پزشکی نیز فعالیت های خوبی در دانشگاه انجام می شود.
رئیس دانشگاه توصیه کرد: مفاد تفاهم نامه جدید و زمینه های همکاری فناورانه باید به صورت مشخص، محدود و شفاف تعریف شود تا به درستی اجرا و عملی گردد.
در پایان این جلسه مقرر شد معاونین آموزشی دو دانشگاه با برگزاری جلساتی، مفاد تفاهم نامه مشترک را بررسی و آن را جهت امضای نهایی آماده کنند.