یکشنبه 14 مهر 1398 419

نشست هم اندیشی استادان با موضوع «ایران و آمریکا،رویارویی استراتژیک و سناریو های آینده»

نشست هم اندیشی استادان با موضوع «ایران و آمریکا،رویارویی استراتژیک و سناریو های آینده» در روز چهارشنبه 17 مهرماه 98 از ساعت 13 الی 15 در سالن شورا دانشگاه تربیت مدرس برگزار می گردد.

نشست هم اندیشی استادان با موضوع «ایران و آمریکا،رویارویی استراتژیک و سناریو های آینده»