شنبه 13 مهر 1398 920

برگزاری همایش توانمندسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه در جذب و انجام پروژه‌های پژوهشی

همایش " توانمندسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه در جذب و انجام پروژه‌های پژوهشی" به همت دفتر پژوهش‌های کاربردی و فناوری، دهم مهرماه در دانشکده فنی مهندسی برگزار شد.

برگزاری همایش توانمندسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه در جذب و انجام پروژه‌های پژوهشی

در ابتدای این نشست دکتر سیدابریشمی مدیر دفتر پژوهش های کاربردی دانشگاه در خصوص ضرورت ورود اعضای هیات علمی به عرصه ارتباط با صنعت و انجام پروژه های پژوهشی مطالبی را عنوان کرد.
در ادامه دکتر احسان اله اشتهاردیان در سخنانی اظهار داشت: یکی از محورهای طرح تحول راهبردی دانشگاه، توانمندسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه در جذب و انجام پروژه‌های پژوهشی می باشد که در این نشست روند انعقاد قراداد با صنعت و موارد مهم در خصوص قراردادهای پژوهشی بیان خواهد شد.
وی با اشاره به مزیت انعقاد قرارداد از سوی دانشگاه تصریح کرد: اعتباربخشی و امتیاز به مجری طرح، استفاده از امکانات دانشگاه برای انجام پروژه ، سیاست کلی کشور درباره تقویت دانشگاه ها، حاشیه امن اساتید در پروژه های محرمانه یا نظامی، تکمیل ساعات موظفی کاری دانشگاه، ارتقای اساتید، ترک تشریفات مناقصه و معافیت های بیمه ای و مالیاتی از جمله این مزیت ها می باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه در ادامه در خصوص مشکلات بیمه، کسورات مالیات و بالاسری دانشگاه در قراردادهای پژوهشی، دریافت نیاز پژوهشی اعضای هیات علمی از طریق خود اعضای هیات علمی، نامه های دانشگاه در اتوماسیون اداری، سامانه معاونت پژوهشی، سامانه اطلاع رسانی طرح ها و خدمات پژوهشی دانشگاه و سامانه ساتع (سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری)، موارد مهم در قراردادهای پژوهشی شامل ارسال پروپوزال، انعقاد و اختتام قرارداد مطالبی را عنوان کرد.
در ادامه نشست اعضای هیات علمی به بیان نظرات، دیدگاه ها و سوالات خود در خصوص مسائل مربوط به ارتباط با صنعت پرداختند.