شنبه 13 مهر 1398 1195

رتبه سوم برای دانشگاه تربیت مدرس در "طرح ارتقاء 5 دانشگاه برتر کشور به تراز بین المللی"

دانشگاه تربیت مدرس موفق به کسب مقام سوم در میان دانشگاه‌های طرح ارتقاء به تراز بین الملل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد.

رتبه سوم برای دانشگاه تربیت مدرس در

دکتر جوان ضمن تأکید بر اهمیت ویژه طرح ارتقاء 5 دانشگاه و 5 واحد پژوهشی برتر کشور به تراز بین المللی گفت: وزارت علوم در این طرح تلاش می کند با ارتقای جایگاه 5 دانشگاه برتر کشور، آنها را به جمع 200 دانشگاه اول دنیا وارد کند. در این راستا 16 دانشگاه برتر کشور انتخاب شدند و در رقابتی سازنده برای قرار گرفتن در میان 5 دانشگاه اول کشور و در نهایت راهیابی به 200 دانشگاه برتر جهان فعالیت می کنند.
وی افزود: در انتهای سال 97 شاخص هایی از سوی وزارت علوم اعلام شد. این شاخص های 37 گانه در حوزه آموزشی، حوزه پژوهش و فناوری و حوزه پشتیبانی به صورت سرانه عملکرد دانشگاه ها را سنجش و امتیاز هر دانشگاه را مشخص می کرد. محاسبه و رصد امتیازات دانشگاه در زمینه طرح ارتقا به تراز بین الملل نه تنها شرایط بررسی عملکرد خودمان و مقایسه با دانشگاه های دیگر را فراهم می کند بلکه مبنای تصمیم گیری وزارت علوم و میزان حمایت های آتی از دانشگاه است.
جوان خاطر نشان کرد: در بررسی شاخص ها، 30درصد شاخص های حوزه آموزش، 50 درصد شاخص های حوزه پژوهشی و فناوری و 20درصد شاخص های حوزه پشتیبانی لحاظ می شود و بنابراین دانشگاه های صنعتی امتیاز آورتر بوده و از شانس بیشتری برخورداند. اما جدول امتیازات سال 97 دانشگاه های منتخب پروژه نشان می دهد، دانشگاه تربیت مدرس از دانشگاه های صنعتی نیز پیشی گرفته و پس از دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران در جایگاه سوم قرار دارد.
مدیر طرح ارتقاء به تراز بین الملل دانشگاه تشریح کرد: در شاخص های مورد بررسی حوزه آموزش، سرانه تعداد اعضای هیأت علمی به دانشجو، تعداد دانشجوی خارجی، تعداد اساتید بین المللی و همچنین تعداد دانشجوی تحصیلات تکمیلی از شاخص های مهم و امتیاز آور هستند. دانشگاه باید در خصوص جذب اعضای هیأت علمی تمام وقت و وابسته بین المللی و همچنین جذب دانشجوی خارجی سرمایه گذاری بیشتر و راهکارهای عملی بهتری ارائه دهد. در این حوزه برگزاری دوره های مشترک آموزشی با دانشگاه های برتر جهان نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
دکتر جوان در خصوص شاخص های حوزه پژوهشی و فناوری اظهار داشت: در این حوزه باید بر روی تولید مقالات کیفی و پراستناد، تعداد فرصت های مطالعاتی، پروژه های مشترک با خارج از کشور بیشتر کار شود. با فعالیت خوب و سرمایه گذاری که در هسته های پژوهشی آغاز شده امیدواریم پیشرفت کنیم و بیش از پیش از اعضای هیأت علمی کیفی، حمایت شود. در حوزه پژوهشی و فناوری درصد مقالات مشترک با خارج از کشور، درآمدهای خارجی، تعداد مقالات چاپ شده در ساینس و نیچر عملکرد خوبی داشته ایم.
وی به عملکرد دانشگاه در حوزه پارک علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان اشاره کرد و گفت: یکی از موارد مهم که باید مورد توجه قرار گیرد، عملکرد در حوزه پارک علم و فناوری است. امتیازات دانشگاه نشان می دهد در حوزه پارک به خصوص در زمینه های تعداد استارت آپ های دانشجویی، میزان سرمایه در گردش شرکت های دانش بنیان، تعداد شرکت های زایشی، تعدا شاغلین در مرکز رشد، تعداد اختراعات ثبت شده و تعداد پروژه های مشترک با خارج از کشور ، باید سرمایه گذاری و دقت بیشتری برای آینده داشته باشیم.
عضو هیات علمی دانشگاه در اشاره به شاخص های حوزه پشتیبانی تصریح کرد: در این حوزه اطلاعات زیرساختی دانشگاه مانند تعداد کارمندان، امکانات رفاهی ، اسکان دانشجویان و اساتید بین المللی و موقوفات مردمی بررسی می شود. دانشگاه باید در زمینه خوابگاه ویژه دانشجویان بین المللی و میهمان سرای اساتید خارجی اقداماتی انجام دهد. یکی دیگر از موارد حائز اهمیت، جذب هدایای مردمی و موقوفات است. متاسفانه دانشگاه تربیت مدرس در زمینه جذب موقوفات و هدایای مردمی پایین ترین عملکرد را در بین 16 دانشگاه داشت که باید در این خصوص بیشتر فعال شود.

6

مدیر طرح ارتقاء به تراز بین الملل دانشگاه در ادامه یادآور شد: در دهه اخیر، دانشگاه های کشور در کنار رشد کمی، از نظر کیفی نیز رشد کرده و ظرفیت رقابت در عرصه جهانی را بدست آورند. با ورود به باشگاه دانشگاه های برتر جهان می توانیم در تبادلات فرهنگی نقش ایفا کنیم و با جذب دانشجویان خارجی با سایر ملل تبادل علمی-فرهنگی بیشتری داشته باشیم. همچنین در راستای برقراری عدالت اجتماعی و دسترسی عموم به دانشگاه های برتر، گام مؤثری برداریم.
وی اضافه کرد: دانشگاه در سیر تحول خود در بهترین شرایط یک دانشگاه نسل دوم محسوب می شود از سویی حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم و چهارم که از طریق کارآفرینی، تولید ثروت و خدمت به جامعه نقش آفرینی می کنند، ضروری است. بنابراین قرار گرفتن دانشگاه تربیت مدرس در میان دانشگاه های منتخب، عملا آن را جزء دانشگاه های کاندید تبدیل به دانشگاه نسل سوم کرده است. در این راستا و برای انجام این رسالت، لازم است ابعاد طرح برای همکاران تببین شود و همراهی و همدلی از سوی بخش های مختلف دانشگاه به منظور رسیدن به این هدف وجود داشته باشد.
دکتر جوان در پایان تأکید کرد: این موفقیت بیش از هرچیز مدیون تلاش ایثارگرانه و از خودگذشتگی همکاران اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارمندان با وجود محدودیت های اقتصادی است. وجود پتانسیل بسیار بالای ایده، خلاقیت، استعداد، هوش و اندیشه و توانمندی های افراد این موفقیت را نصیب دانشگاه کرد. امیدورایم بازنگری شاخص ها در دوره های 4 یا 6 ماه یکبار صورت گرفته و عملکرد بررسی و اطلاع رسانی شود.