یکشنبه 7 مهر 1398 1085

امضاء تفاهم نامه همکاری پژوهشکده محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس و مرکز اکولوژی انسانی سوئد

پژوهشکده محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس تفاهم نامه دوجانبه ای با "مرکز اکولوژی انسانی سوئد" امضا و تبادل کرد که طی آن برنامه "توانمندسازی پژوهشگران جوان ایرانی" را با همکاری مرکز مذکور به اجرا در می آورد.

امضاء تفاهم نامه همکاری پژوهشکده محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس و مرکز اکولوژی انسانی سوئد

پژوهشکده محیط زیست دانشگاه 22 شهریور سال 98 تفاهم نامه دوجانبه ای را با مرکز اکولوژی انسانی در گوتنبرگ سوئد که از اولین و پیشرفته ترین مراکز دنیا در حوزه انرژی و محیط زیست محسوب می شود، امضاء و تبادل کرد که بر اساس آن پژوهشکده می تواند با همکاری آن مرکز دوره های توانمند سازی مؤثری جهت بروزرسانی و توسعه دانش اجرایی و بومی سازی تجربه های جهانی در کشورمان را برگزار کند.
برنامه توانمند سازی پژوهشگران جوان ایرانی جهت آشنایی با جدیدترین و موفق ترین فناوری های آزموده شده و مورد بهره برداری در حوزه اکولوژی انسانی (معماری، شهرسازی، انرژی، آب، پسماند و محیط زیست) در دوره های مقدماتی دو هفته ای در هر فصل با ظرفیت محدود و دوره های پیشرفته سه ماهه برای برگزیدگان دوره های مقدماتی برگزار می شود.
در این تفاهم نامه متقاضیان حائز شرایط پس از ارزیابی مدارک و سوابق تحصیلی، پژوهشی، تجربی و امتیازات کسب شده می توانند از 50درصد بورسیه و کمک هزینه دوره ها بهره مند شوند. به زودی نحوه درخواست و شرکت در دوره های یادشده از طریق وب سایت پژوهشکده اطلاع رسانی خواهد شد.
گفتنی است این تفاهم نامه با هدف توسعه همکاری های بین المللی و ارتقای رتبه جهانی دانشگاه در راستای طرح تحول راهبردی از سوی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه منعقد شد.