یکشنبه 7 مهر 1398 1294

درخواست صدور مدارک تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه به صورت غیرحضوری انجام می شود

درخواست صدور مدارک تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه در پیشخوان خدمت سامانه گلستان و به صورت غیرحضوری انجام می شود.

درخواست صدور مدارک تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه به صورت غیرحضوری انجام می شود

بسته موفقیت طراحی و پیاده سازی پیشخوان درخواست صدور مدارک دانشگاهی در گلستان و ارسال پستی آنها از جمله دستاوردهای طرح تحول راهبردی معاونت آموزشی می باشد که از شهریور ماه امسال به اجرا درآمده است.
به منظور تسهیل در انجام امور آموزشی دانش آموختگان از شهریور 1398 درخواست صدور مدارک تحصیلی دانش آموختگان از طریق سامانه گلستان انجام شده و ارسال مدارک صادره صرفا به صورت پستی و بدون مراجعه حضوری خواهد بود و فقط تحویل مدارک دانش آموختگان غیرایرانی به صورت حضوری انجام خواهد شد.
دانش آموختگان پس از ثبت درخواست صدور مدارک تحصیلی (گواهینامه موقت، دانشنامه و ریزنمرات و گواهی صلاحیت مدرسی) به صورت غیرحضوری در پیشخوان خدمت سامانه گلستان می توانند اصل مدارک صادره را از طریق پست پیشتاز حداکثر72 ساعت پس از ثبت کدرهگیری در پیشخوان خدمت سامانه گلستان، دریافت نمایند.
دانش آموختگان برای کسب اطلاعات بیشتر و راهنمایی لازم می توانند به آدرس:
وب سایت دانشگاه/آموزش/دسترسی های سریع/راهنمای سامانه جامع آموزشی/دانش آموختگان مراجعه نمایند.