یکشنبه 31 شهریور 1398 1578

راه اندازی "رستوران مکمل" غذای دانشجویی در دانشگاه

با هدف ایجاد تنوع غذایی و ارتقای کیفیت غذای دانشجویی، "رستوران مکمل" از 24 شهریور در دانشگاه راه اندازی شد.

راه اندازی

رستوران مکمل دانشگاه از روز یک شنبه 24 شهریورماه با ارائه 3 نوع غذا به دانشجویان در طبقه فوقانی سلف دانشجویی مجاور تالار شکرانه راه اندازی و افتتاح شد.
در منوی روزانه این رستوران 3 نوع غذا با قیمت 8، 9 و 10 هزار تومان ارائه می شود و دانشجویان می توانند با پرداخت مبلغ دوهزار تومان از کارت تغذیه خود (مطابق روال سامانه تغذیه دانشجویی)، غذای دلخواه را انتخاب کنند. بر این اساس دانشگاه مابه التفاوت قیمت غذا را به پیمانکار پرداخت می کند.
گفتنی است رستوران مکمل طی چند روزه فعالیت خود با استقبال بسیار دانشجویان مواجه شده است.