یکشنبه 24 شهریور 1398 1313

عضویت استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد در هیات تحریریه مجله معتبر بین المللی

سيد سپهر قاضی نوري عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد به عنوان عضو هیات تحریریه مجله معتبر بین المللی در حوزه مدیریت فناوری برگزیده شد.

عضویت استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد در هیات تحریریه مجله معتبر بین المللی

ژورنال technological forecasting and social change در زمره 10 درصد برتر مجلات حوزه مدیریت فناوری جهان محسوب می شود. این نشریه علمی با ایمپکت فاکتور 3.815 در پایگاه های ISI و اسکوپوس نمایه شده است و دکتر سپهر قاضی نوری از اعضای هیات علمی دانشگاه نیز به تازگی عضویت در هیات تحریریه این مجله معتبر بین المللی را عهده دار شده است.
سيد سپهر قاضی نوري متولد 1351، استاد گروه مديريت فناوري اطلاعات دانشگاه تربيت مدرس است. دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنايع - توليد صنعتی و كارشناسی ارشد و دکتری مهندسی صنايع از دانشگاه علم و صنعت ايران می باشد. از وی تاکنون مقالات متعددی در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسیده است. تالیف 12 جلد کتاب و ترجمه 5 کتاب و نیز تالیف فصل هایی از کتب بین المللی از دیگر فعالیت های علمی و پژوهشی وی است.
دبیر ستاد فناوری های نرم و فرهنگي معاونت علمي و فناوری ریاست جمهوری، معاون سیاستگذاری و نظارت راهبردی معاونت علمي و فناوری ریاست جمهوری، عضو کميسيون کشاورزي آب و منابع طبيعی شوراي عالی علوم، تحقيقات و فناوري ،عضو کميسيون هماهنگی و برنامه ريزي شوراي عالی علوم، تحقيقات و فناوري ،عضو هيئت تحريريۀ چندين مجلۀ علمی-پژوهشی، سردبیری فصلنامه علمي پژوهشي سیاست علم و فناوری - مركز تحقیقات سیاست علمي كشور، مؤسس دوره دکتراي مهندسی صنايع دانشگاه پيام نور، عضو کميته مهندسی صنايع معاونت آموزشی وزارت علوم، معاونت پژوهشي دانشگاه پیام نور، طراح برنامه ملی نانوفناوري ايران (راهبرد آينده)، مشاور دفتر همكاري هاي فناوري رياست جمهوري، مشاور معاون آموزشی قوه قضائيه و معاون پژوهشی مرکز مطالعات مديريت ايران از جمله فعالیت های اجرایی وی می باشد.