یکشنبه 17 شهریور 1398 909

تودیع و معارفه مدیران دفتر آموزش های آزاد، پردیس دانشگاهی و همکاری های آموزشی و آزمون

مراسم تودیع و معارفه مدیران دفتر آموزش های آزاد، پردیس دانشگاهی، همکاری های آموزشی و آزمون و معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی نور در نشست 12 شهریورماه شورای آموزشی با حضور رییس دانشگاه برگزار شد.

دکتر احمدی رییس دانشگاه در این نشست اظهار داشت: تحول دانشگاه برای این است که در دنیای امروز بتواند با سایر دانشگاه ها رقابت خوبی داشته باشد و در جذب دانشجویان نخبه و تراز بالا موفق تر عمل کند و این امر ما را ملزم می کند که به فکر تحولات جدی در روش کار کلاسیک خود باشیم و نیازمند یک نگاه نو و جدید در همه حوزه ها اعم از پذیرش دانشجو، اقتصاد آموزش عالی، امور فارغ التحصیلان و ارتباط با آنان پس از فارغ التحصیلی، آمایش رشته ها و توجه به نیاز کشور برای تاسیس رشته ها و توسعه امور بین المللی هستیم.
وی افزود: در ساختار جدید دانشگاه ما به دنبال تفویض اختیار به دانشکده های بزرگ هستیم که دانشکده های مادر که شامل چند دانشکده و یا چند بخش بزرگ هستند کارهای تصدی گری مربوط به امور دانشکده را بر اساس استانداردها و الگوریتم های تعریف شده انجام دهند. شورای آموزشی می تواند فرایند این امر را تسریع بخشد که توفیقات خوبی نیز در این زمینه حاصل شده و امیدواریم که به ویژه در حوزه های مربوط به شورای عالی برنامه ریزی و شورای گسترش آموزش عالی موارد اجرایی و تصدی گری امور به دانشکده ها بهتر و کاملتر در دانشگاه صورت گیرد.
دکتر احمدی در خصوص لزوم پذیرش دانشجویان بین المللی گفت: پذیرش دانشجوی بین المللی یک ضرورت است و باید ریسک ها و برخی از مسائل مربوط به آن را بپذیریم و این کار را شروع کنیم و در صورتی که به این باور برسیم که یک دانشجوی خارجی توانمند، باهوش و مستعد است و در حد قابل قبولی بر زبان انگلیسی اشراف دارد می توانیم با گذاشتن واحدهای جبرانی تا حدودی برخی از کمبودهای تحصیلی وی را جبران کنیم .
وی با تاکید بر لزوم ورود اساتید به بحث آموزش ترکیبی تصریح کرد: بحث آموزش ترکیبی باید توسعه بیشتری یابد و کم کم به صورت یک الزام در دانشگاه درآید و هر عضو هیات علمی حداقل یکی از درس هایش را در سال به صورت آموزش ترکیبی تدریس کند و در این راستا باید پشتیبانی های فنی نیز تکمیل تر شود و همت بیشتری صورت گیرد.
رییس دانشگاه در خصوص آمایش رشته های تحصیلی یادآور شد: در حال حاضر باید رشته های دارای بازار کار و مورد تقاضای جامعه تاسیس شوند و ما در شورای دانشگاه سعی کردیم به گروه ها فرصت دهیم تا رشته های جدید را پس از احراز شرایط برگزاری آن تاسیس کنند و رشته های کلاسیک قدیمی، تعطیل و رشته های جدید و مورد نیاز جامعه به جای آن ها ایجاد شود.
در ادامه نشست دکتر کلباسی در سخنانی اظهار داشت: با توجه به لزوم درآمدزایی در دانشگاه و وجود برخی از مشکلات مالی و اقتصادی در سطح کشور سعی کردیم در حوزه معاونت آموزشی بخش هایی که رنگ و بوی درآمدی داشته را مانند پردیس، آموزش های آزاد و بخشی از حوزه آزمون که مرتبط با عقد قرارداد با نهادهای مختلف بود را تلفیق کنیم تا مسائل مالی در این حوزه سریع تر و چابک تر صورت گیرد.
وی در ادامه از زحمات دکتر هاشمی ملایری، دکتر صنیعی، دکتر قدسیان و دکتر محبی مدیران پیشین حوزه دفتر همکاری های آموزشی و آزمون، دفتر مدیریت آموزش های آزاد، پردیس دانشگاهی و نیز معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی نور تشکر و قدرانی کرد و برای دکتر گنجی، دکتر هاشمی و دکتر نجفی در سمت جدید آرزوی موفقیت نمود.
در ادامه دکتر هاشمی ملایری، دکتر قدسیان، دکتر صنیعی آباده، دکتر گنجی، دکتر محبی و دکتر نجفی به بیان نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.
در پایان نشست لوح تقدیر مدیران پیشین حوزه آموزشی و احکام مدیران جدید از سوی رییس دانشگاه به آنان اهدا شد.

 

15

 

16

 

17

 

18