چهارشنبه 13 شهریور 1398 616

تشریح فعالیت های بین المللی دانشکده علوم پزشکی در نشست شورای دانشگاه

گزارش فعالیت های بین المللی دانشکده علوم پزشکی در نشست شورای دانشگاه یازدهم شهریور ماه ارائه شد.

تشریح فعالیت های بین المللی دانشکده علوم پزشکی در نشست شورای دانشگاه

دکتر موحدین رییس دانشکده علوم پزشکی با اشاره به فعالیت های بین المللی این دانشکده اظهار داشت: ما در راستای برنامه طرح تحول راهبردی و بر اساس اهداف حوزه سلامت و پزشکی، همکاری در شبکه های نتورک بین المللی حوزه پزشکی، خلاقیت و ابتکارات به روز در جهت دستیابی به موفقیت علمی، پذیرش دانشجویان بین المللی، به روز کردن منابع فناوری و نیز حمایت های مالی بین المللی و ارتقای استراتژی های ملی در حوزه سلامت و ارائه خدمات بهتر به جامعه را در دستور کار خود قرار دادیم تا دانشکده علوم پزشکی دانشگاه بتواند به عنوان رهبر ملی در حوزه سلامت و ارائه سرویس ها و خدمات در ایران و منطقه باشد.
وی به ماموریت های بین المللی دانشکده در سه حوزه آموزشی، پژوهشی و اجرایی اشاره و تاکید کرد: در سال 94 یک دانشجوی کارشناسی ارشد و یک دانشجوی دکتری بین المللی از سایر کشورها در دانشکده پذیرش شدند که در سال 97 ، 9 دانشجوی کارشناسی ارشد و 2 دانشجوی دکتری خارجی در دانشکده مشغول به تحصیل شدند و این تعداد در سال 98 افزایش بیشتری خواهد داشت.
وی افزود: رشته های تحصیلی مورد علاقه دانشجویان بین المللی در دانشکده علوم پزشکی بیشتر شامل رشته های علوم تشریح، بهداشت باروری، آموزش بهداشت، فیزیک پزشکی و مامایی می باشد.
وی با اشاره به فعالیت های پژوهشی بی نامللی دانشکده گفت: تعداد 105 عضو هیات علمی در دانشکده مشغول به فعالیت هستند و در سال 2018 ، 68 مقاله به صورت مشترک با دانشگاه های بین المللی دنیا به چاپ رسیده است.
دکتر موحدین در ادامه به معرفی اعضای هیات علمی بین المللی و اعضای هیات علمی وابسته بین المللی دانشکده پرداخت.
وی تصریح کرد: بیش از 20 استاد راهنما/مشاور بین المللی در حال حاضر در پایان نامه ها و رساله های دانشکده علوم پزشکی همکاری دارند.
رییس دانشکده پزشکی در ادامه در خصوص فرصت مطالعاتی اساتید و دانشجویان دانشکده، پروژه های مشترک با دانشگاه های معتبر بین المللی، تعداد مقاله های علمی اعضای هیات علمی دانشکده و تعداد استنادات آن، چاپ مقاله مشترک عضو هیات علمی دانشکده در مجله نیچر، تعداد دانشمندان یک درصد برتر جهان در دانشکده و ... مطالبی را عنوان کرد.
وی با اشاره به فعالیت های اجرایی دانشکده از برگزاری کارگاه، سمینار ها و سخنرانی ها با همکاری محققان بین المللی، راه اندازی پورتال انگلیسی دانشکده و اطلاع رسانی مستمر در خصوص فرصت های پژوهشی و همکاری های بین المللی عضویت دانشکده در کارگروه بین المللی سازی آموزش پزشکی ( منطقه آمایشی ۱۰) خبر داد.
رییس دانشکده علوم پزشکی دانشگاه، جذب دانشجوی بین المللی و گسترش همکاری علمی بین المللی را به عنوان دو اولویت مهم دانشکده در این زمینه در سال 98 برشمرد.