شنبه 9 شهریور 1398 1650

طرح پایان نامه دانشجوی دانشگاه، به عنوان ایده برتر درجشنواره گیاهان دارویی معرفی شد

طرح پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی، به عنوان ایده برتر در جشنواره "فناوری و نوآوری در زنجیره ارزش گیاهان دارویی" معرفی و تقدیر شد.

طرح پایان نامه دانشجوی دانشگاه، به عنوان ایده برتر درجشنواره گیاهان دارویی معرفی شد

طرح پایان نامه هومن رجبی پور دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی با عنوان کیفیت سنجی گل محمدی با روش تلفیقی بینی الکترونیکی و پردازش تصویر که با راهنمایی دکتر احمد بناکار عضو هیأت علمی دانشگاه انجام شد، در بخش ایده جشنواره فناوری و نوآوری در زنجیره ارزش گیاهان دارویی موفق به دریافت رتبه برتر گردید.
گفتنی است جشنواره فناوری و نوآوری در زنجیره ارزش گیاهان دارویی با هدف شناسایی و توسعه فناوری برای ایجاد ارزش افزوده در چرخه تولید گیاهان دارویی و حول محورهای؛ تأمین گیاهان دارویی، فرآوری گیاهان دارویی و بازاریابی گیاهان دارویی، 5 و 6 شهریور در ساختمان بانک کشاورزی برگزار شد.