یکشنبه 3 شهریور 1398 449

کسب مجوز از وزارت علوم و اطلاعات برای جذب استادان غیرایرانی

رییس دانشگاه با اشاره به راه اندازی کمیته جذب نخبگان داخلی و خارجی، گفت: هماهنگی‌هایی با وزارت اطلاعات و علوم برای استخدام کوتاه مدت برخی اساتید خارجی صورت گرفته است.

کسب مجوز از وزارت علوم و اطلاعات برای جذب استادان غیرایرانی

دکتر احمدی در گفتگویی با اشاره به راه اندازی کمیته جذب نخبگان بین المللی در دانشگاه، اظهار داشت: در دانشگاه فرایندی طراحی کرده ایم که اساتید ممتاز جهانی را شناسایی و با آن ها مذاکره کنیم؛ در نظر داریم این افراد به عنوان اساتید وابسته دانشگاه ما در آیند که به همین منظور کمیته جذب نخبگان بین المللی چه برای اساتید ایرانی و چه اساتید خارجی ایجاد شده است.
رییس دانشگاه با اعلام اینکه در سری نخست، ۱۵ استاد تعیین شده اند که تاکنون ۱۰ نفر از آن ها عضو وابسته دانشگاه ما شده اند، افزود: این اساتید، افراد به نام جهانی در رشته های خودشان هستند و با آن ها قرار گذاشته ایم که در طول سال خدمات محدودی به طور مثال در حد دوره دو هفته ای و یا برگزاری دوره های پژوهشی برای دانشجویان به صورت حضوری یا غیرحضوری فراهم شود.
دکتر احمدی با اشاره به اخذ مجوز از وزارت اطلاعات و وزارت علوم برای استخدام کوتاه مدت این اساتید، گفت: با وزارت اطلاعات و وزارت علوم هماهنگی هایی برای استخدام کوتاه مدت برخی از اساتید خارجی در بازه زمانی ۲ تا ۳ سال صورت گرفته است تا حضور اساتید خارجی در تمام دانشکده های ما دیده شود.
وی افزود: در این زمینه کمیته نخبگان بین المللی تعدادی از اساتید را در رشته هایی مانند باستان شناسی، مهندسی صنایع و منابع طبیعی و ... پیشنهاد کرده اند.
رییس دانشگاه همچنین از راه اندازی شبکه جذب نخبگان در همه دانشکده های دانشگاه خبر داد و گفت: افرادی در هر دانشکده موظف شده اند که در رشته های خودشان اساتید توانمند داخلی و خارجی را رصد کنند که البته عمدتا علاقه مندی بیشتری برای همکاری با اساتید خارجی داریم.
دکتر احمدی افزود: ما همچنان با فرایند کلاسیک و جاری جذب نخبگان در ریاست جمهوری و یا در مسیرهایی که در آموزش عالی تعریف شده، ارتباط داریم اما به دنبال این هستیم که برای دانشگاه، خودمان اساتید بین المللی ممتاز را نشان و با شرایطی که مناسب دو طرف باشد، مذاکره کنیم.