چهارشنبه 23 مرداد 1398 1486

اثر مثبت روی در قابلیت رگ زایی و درمان ضایعات استخوانی

پژوهشگران دانشگاه از «اکسید روی» برای درمان ضایعات استخوانی استفاده کردند، این روش در رگ‌زایی و استخوان‌زایی تاثیر قابل توجهی دارد.

اثر مثبت روی در قابلیت رگ زایی و درمان ضایعات استخوانی

پژوهشگران دانشگاه از «اکسید روی» برای درمان ضایعات استخوانی استفاده کردند، این روش در رگ‌زایی و استخوان‌زایی تاثیر قابل توجهی دارد.
درمان ضایعات استخوان‌های بزرگ یکی از چالش‌های امروز مهندسی بافت است. راهکارهای متعددی برای غلبه بر این مشکل آزمایش شده‌اند که در میان آن‌ها ایجاد عروق با هم‌کشتی سلول‌های رگ‌ساز (آنژیوژنیک) و استخوان‌ساز (استئوژنیک) بر روی بستری مهندسی شده راه‌حل مناسبی برای این موضوع به نظر می‌رسد.
محققان دانشگاه با روش «الکترواسپاینینگ» از پلی‌کاپرولاکتون حاوی نانوهایدروکسی‌ ‌آپاتایت، با اکسید روی و بدون اکسید روی و پلی‌اتیلن‌ اکساید؛ داربست فیبروزی بهینه‌سازی‌شده‌ای تولید و ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی این داربست را مورد بررسی قرار دادند.
نتایج این پژوهش که در مجله بین‌المللی Journal of Biomedical Materials Research به چاپ رسیده است نشان می دهد، حضور اکسید روی واحد یانگ (Young’s module) شاخصی مکانیکی است که نشانگر افزایش ارتباط میان فشار وارده و میزان کشش بستر ساخته شده از ۵.۵ تا ۶.۷ می‌باشد.
همچنین بررسی‌ها نشان می دهد در شرایطی که سلول‌های اندوتلیال بند ناف انسان و سلول‌های استرومایی مغز استخوان با نسبت ۱ به ۵ در بستر کشت داده شده باشند، حضور اکسید روی در داربست طراحی شده باعث فعالیت بیشتر آنزیم‌های موثر در روند رگ‌زایی و استخوان‌سازی می‌شوند. علاوه بر این حضور اکسید روی؛ رگ‌زایی را در بستر مذکور القا کرده و باعث افزایش بیان ژن‌های مربوط به آن می‌شود.
از دیگر نتایج این پژوهش حضور اکسید روی در داربست‌های مهندسی شده برای درمان ضایعات استخوانی است که اثر مثبت قابل توجهی در رگ‌زایی و استخوان‌زایی سلول‌های جای گرفته در داربست ایجاد می کند.
دکتر سمیره هاشمی نجف آبادی، دکتر باغبان اسلامی نژاد، امین رحمانی و همکارانشان در دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگاه رویان این پژوهش را به نتیجه رساندند.