یکشنبه 13 مرداد 1398 823

اعضای شورای سیاستگذاری مرکز آموزش زبان فارسی منصوب شدند

با حکم رییس دانشگاه، اعضای شورای سیاستگذاری مرکز آموزش زبان فارسی منصوب شدند.

اعضای شورای سیاستگذاری مرکز آموزش زبان فارسی منصوب شدند

رییس دانشگاه با صدور احکامی دکتر محمدرضا کلباسی مسجدشاهی، دکتر سید عباس شجاع الساداتی، دکتر حمید سعیدی، دکتر ناصر نیکو بخت، دکتر سعید بزرگ بیگدلی، دکتر نجمه دری، دکتر غلامحسین غلامحسین زاده و دکتر حسن ذوالفقاری را به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری مرکز آموزش زبان فارسی منصوب کرد.
در این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: در اجرای بند 3-2 ماده 3 اساسنامه مرکز آموزش زبان فارسی و نظر به مراتب تعهد، تجربه و شایستگی جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان عضو شورای سیاستگذاری آن مرکز منصوب می شوید.
امید است با توکل به خداوند سبحان و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه به ویژه توسعه و پشتیبانی از فرایندهای دانشجویی در روابط بین الملل، با تدبیر شایسته در معرفی، آموزش و گسترش زبان، فرهنگ و ادبیات فارسی و ایرانشناسی به غیر فارسی زبانان و تحقق سایر اهداف و ماموریت های آن مرکز، سرآمد موفق باشید.
گفتنی است مجوز اولیه راه اندازی مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان در جلسه کمیته اجرایی بررسی صدور مجوزهای سازمان امور دانشجویان در ۱۲ آذرماه ۹۷ صادر شد.
بر اساس اسن گزارش اداره کل امور دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم موافقت اولیه خود را با شروع فعالیت مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه تربیت مدرس به منظور آموزش پذیرفته شدگان غیر ایرانی غیر بورسیه دانشگاه و دوره های آزاد اعلام کرد. این موافقت صرفا" برای یک سال بوده و پس از موفقیت دانشگاه در برگزاری دوره ی فوق، امکان تبدیل به مجوز رسمی و نهایی وجود دارد.