سه‌شنبه 8 مرداد 1398 1255

رتبه چهارم برای دانشگاه تربیت مدرس در نظام رتبه بندی بین المللی وبومتریکس

نسخه هشتم نظام رتبه بندی بین المللی «وبومتریکس» در سال ۲۰۱۹ منتشر شد و بر این اساس دانشگاه تربیت مدرس با رتبه 668 در رتبه چهارم دانشگاههای کشور قرار گرفته است.

رتبه چهارم برای دانشگاه تربیت مدرس در نظام رتبه بندی بین المللی وبومتریکس

نسخه هشتم نظام رتبه بندی بین المللی «وبومتریکس» در سال ۲۰۱۹ منتشر شد و بر این اساس دانشگاه تربیت مدرس با رتبه 668 در رتبه چهارم دانشگاههای کشور قرار گرفته است.
نظام رتبه بندی بین المللی نسخه هشتم در جولای ۲۰۱۹ وبومتریکس که بر اساس آن دانشگاه‌های برتر را از نظر پروفایل‌های برتر در گوگل اسکولار رده بندی کرده است، منتشر کرد. نسخه جولای ۲۰۱۹ نسخه ۸.۱.۰ بتا نام دارد. در این رتبه بندی وب سایت های ۱۷۰ دانشگاه ایرانی در جمع ۵۰۰۰ دانشگاه جهان قرار گرفتند.
نظام رتبه بندی بین المللی وبومتریکس اعلام کرده است که پس از درخواست بسیاری از دانشگاه‌ها، تصمیم گرفته است در این نسخه از مصادیق گواهینامه‌های گوگل محرمانه (GSC) استفاده نکند. دلیل عدم استفاده از این مصادیق این است که منابع آن محدود است و هیچ تاریخی برای اتمام کار وجود ندارد.
نظام رتبه بندی بین المللی وبومتریکس در اسپانیا مستقر است و وبگاه دانشگاه‌های دنیا را ارزیابی می‌کند.
در روش شناختی این نظام رتبه بندی اعلام شده است که از نام رسمی دانشگاه استفاده می‌کند و میزان ارجاعات در گوگل اسکولار را مورد توجه قرار می‌دهد. ضمن اینکه دانشگاه‌ها باید بر پروفایل‌های اعضای هیئت علمی در گوگل اسکولار دارند نظارت کند تا در مقالاتی که به نام دانشگاه استناد می‌شود نام دانشگاه به صورت صحیح درج شود.
ارقام استنادات تنها در زمان جمع آوری (حدود ۲۰-۳۰ ژوئن ۲۰۱۹) در نظر گرفته می‌شوند. ۵ هزار و ۱۱ دانشگاه در این رتبه بندی اعلام شده است و میزان ارجاعات هر دانشگاه مشخص است.
اولین دانشگاه این فهرست دانشگاه هاروارد از آمریکا با ۸ میلیون و ۷۰۴ هزار و ۹۶۹ استناد است. آخرین دانشگاه این فهرست دانشکده فناوری‌های پیشرفته صنعتی در فرانسه با یک هزار و ۲ استناد است.
تعداد دانشگاه‌های ایرانی حاضر در این فهرست ۱۷۰ دانشگاه است که اولین دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی تهران در رتبه ۴۴۵ و تعداد ۴۸۴ هزار و ۶۷۴ استناد است. آخرین دانشگاه ایرانی حاضر در این فهرست نیز دانشکده علوم پزشکی دزفول با رتبه ۴۹۷۰ و تعداد ۱ هزار و ۵۱ استناد است. دانشگاه تربیت مدرس با رتبه 668 در رتبه چهارم دانشگاه های کشور پس از دانشگاه های علوم پزشکی تهران، تهران و شهید بهشتی 273575 استناد قرار گرفته است.