یکشنبه 30 تیر 1398 1161

افزایش رتبه دانشگاه در شاخص کیفیت آموزش و اشتغال فارغ التحصیلان

بر اساس شاخص‌های ارزیابی مرکز رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهانی (CWUR)؛ رتبه دانشگاه تربیت مدرس در بازه زمانی 2014 تا 2016، در شاخص های کیفیت آموزش، اشتغال فارغ‌التحصیلان، میزان تاثیرگذاری و استناد دارای سیر صعودی بوده است.

افزایش رتبه دانشگاه در شاخص کیفیت آموزش و اشتغال فارغ التحصیلان

هر ساله نظام‌های ارزیابی بین‌المللی، دانشگاه‌ها و موسسات علمی جهان را ارزیابی می‌کنند. هر کدام از این نظام‌های ارزیابی، شاخص‌های مشخصی را مدنظر قرار داده‌اند و بر اساس آن دانشگاه‌های جهان را رتبه‌بندی می‌کنند.
مرکز رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهانی (CWUR) یک سازمان مشاوره‌ای است که در زمینه سیاست، بینش راهبردی و خدمات مشاوره‌ای به دولت‌ها و دانشگاه‌ها در راستای بهبود نتایج آموزشی و تحقیقاتی فعالیت می‌کند. این رتبه‌بندی به عنوان یک پروژه با هدف ارزیابی 100 دانشگاه برتر جهان آغاز به‌کار کرد و در سال 2014 به ارزیابی هزار دانشگاه برتر از 18 هزار دانشگاه جهان رسید.
از جمله شاخص‌های ارزیابی این رتبه‌بندی می‌توان به کیفیت آموزش (با سهم 15 درصدی)، استخدام فارغ‌التحصیلان (با سهم 15 درصدی)، کیفیت اعضای هیئت علمی (با سهم 15 درصدی)، خروجی پژوهشی (باسهم 15 درصدی)، تأثیرگذاری (باسهم 15 درصدی)‌ و استناد (باسهم 10 درصدی) اشاره کرد.
بر اساس شاخص های نظام ارزیابی CWUR ، رتبه کشوری و جهانی دانشگاه تربیت مدرس در سال 2019 به ترتیب به 7 و 756 رسیده است.
رتبه شاخص کیفیت آموزش در دانشگاه تربیت مدرس در بازه زمانی 2014 تا 2016،‌ با صعود 138 پله‌ای به 383 رسیده است. رتبه شاخص اشتغال فارغ‌التحصیلان در بازه زمانی مذکور رشد چشمگیری داشته است، به طوری‌که در سال 2014، رتبه این شاخص 478 بوده اما در سال 2019 به بیش از هزار رسیده است.
شاخص انتشارات دانشگاه تربیت مدرس در بازه زمانی 2014 تا 2016 روند نزولی داشته و در سال 2016 به 717 رسیده است؛ همچنین در سال 2019-2018 افزابش رتبه داشته و 723 رسیده است. از طرفی میزان تاثیرگذاری این دانشگاه در بازه زمانی مذکور، افزایش یافته است، به‌طوری که در سال 2014 رتبه این شاخص 987 بوده است اما در آخرین رتبه‌بندی CWUR به بیش از هزار رسیده است.
وضعیت شاخص استناد دانشگاه تربیت مدرس در بازه زمانی مذکور نیز روند صعودی داشته و در سال 2019 به بیش از هزار رسیده است.