یکشنبه 23 تیر 1398 988

توصیه رییس دانشگاه به روسای دانشکده ها و مدیران برای عدم تحمیل بار مالی جدید به دانشگاه

رییس دانشگاه در نشست اخیر شورای دانشگاه از روسای دانشکده ها و مدیران خواست تا از ایجاد تعهدات جدیدی که بار مالی برای دانشگاه دارد خودداری کنند.

توصیه رییس دانشگاه به روسای دانشکده ها و مدیران برای عدم تحمیل بار مالی جدید به دانشگاه

دکتر احمدی در نشست هفدهم تیرماه شورای دانشگاه با اشاره به فاز دوم تغییر در رویه برجام و تشدید تحریم ها و نقش دانشگاه ها برای عبور از این مشکلات اظهار داشت: با توجه به شرایط کشور، توزیع بودجه و تخصیص اعتبارات به دستگاه های دولتی از جمله دانشگاه ها از سوی دولت با تاخیر مواجه شده است و دانشگاه تربیت مدرس نیز تاکنون 17 درصد از بودجه خود را دریافت کرده است و 30 میلیارد تومان از ابتدای امسال کسری بودجه دارد و با توجه به اینکه 80 درصد از هزینه شامل حقوق و دستمزد و قبوض آب و برق بوده و غیر قابل اجتناب هستند این کمبود بودجه به امور پژوهشی، فرهنگی و طرح ارتقای دانشگاه لطمه خواهد زد و امیدواریم بودجه دانشگاه تا پایان سال به طور کامل تامین شود تا دانشگاه کمتر تحت فشار قرار گیرد.
وی از روسای دانشکده ها و مدیران درخواست کرد فعلا تعهدات جدیدی را در دستور کار خود قرار ندهند و به آینده موکول نمایند تا بار مالی جدید به دانشگاه تحمیل نشود.
وی گفت: در این راستا محدودیت هایی نیز از نظر سرویس ها و خدماتی که دانشگاه به دانشجویان و کارکنان ارائه می کند ایجاد می شود و در مرداد ماه یارانه غذای دانشجویان به 50 درصد کاهش می یابد.