یکشنبه 23 تیر 1398 962

رییس دانشگاه از ایجاد معاونت علمی و نوآوری در چارت جدید دانشگاه خبر داد

نشست شورای دانشگاه با حضور رییس، معاونان و روسای دانشکده ها 17تیرماه در سالن شورا برگزار شد.

رییس دانشگاه از ایجاد معاونت علمی و نوآوری در چارت جدید دانشگاه خبر داد

در این نشست رییس دانشگاه به چارت جدید دانشگاه اشاره کرد و گفت: بر اساس برنامه طرح تحول راهبردی، مطالعه و تدوین چارت جدید دانشگاه به مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری سپرده شد و پس از یک سال مطالعات صورت گرفته در این باره، نمای کلی از چارت سازمانی دانشگاه تدوین شد که همچنان نیز در دست تعامل است.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه پژوهشی نوآور است؛ طبق مطالعات صورت گرفته دانشگاه هایی در این کلاس، معاونت علمی و نوآوری دارند که تمامی مسائل آکادمیک در آن معاونت صورت می گیرد و خدمات آموزشی، پژوهشی و فناوری به صورت منسجم و مانند یک ریاست علمی در آن انجام می شود.
احمدی افزود: در این چارت، 4 مدیریت نیز دیده شده است که یکی از آنها مدیریت توسعه و سرمایه گذاری است که جذب سرمایه های خیرین و مشارکت بخش خصوصی و مدیریت ارتباط با دولت و جامعه در این مدیریت صورت می گیرد. پارک علم و فناوری نیز مستقیما زیر نظر ریاست دانشگاه فعالیت می کند.
رییس دانشگاه خاطر نشان کرد: در چارت جدید تمام امور جاری به دانشکده ها منتقل می شود و معاونت علمی و نوآوری صرفا سیاست گذاری، نظارت و تعریف استانداردها و نظارت بر اجرای آن را بر عهده خواهد داشت و تفویض اختیار به دانشکده ها و پردیس هایی که مجموعه دانشکده های هم خانواده را اداره می کنند، صورت می گیرد و ستاد از کارهای جاری خارج شده و سیاست گذاری، نظارت و تعریف استانداردها را بر عهده خواهد داشت.
دکتر احمدی در پایان گفت: این چارت پس از تصویب در نهاد های تصمیم گیری دانشگاه به صورت تدریجی و طی 3 سال اجرا خواهد شد و ابتدا زیرساخت های لازم جهت کاهش تصدی گری در ستاد صورت می گیرد و قدم ها به صورت تدریجی برداشته خواهد شد.