چهارشنبه 19 تیر 1398 1881

کتب تألیفی 2 عضو هیأت علمی دانشگاه به عنوان کتاب برتر حوزه معماری معرفی شدند

کتاب "مفاهیم پایه در انرژی و معماری" و کتاب "درجستجوی شهر آینده" موفق به دریافت جایزه مزینی و عنوان کتاب تألیفی برتر جشنواره شدند.

کتب تألیفی 2 عضو هیأت علمی دانشگاه به عنوان کتاب برتر حوزه معماری معرفی شدند

در پنجمین دوره دوسالانه جایزه کتاب معماری و شهرسازی دکتر منوچهر مزینی، کتاب مفاهیم پایه در انرژی و معماری تألیف دکتر محمد جواد مهدوی نژاد و همکاران و کتاب درجستجوی شهر آینده تالیف و ترجمه دکتر محمدرضا بمانیان، دکتر محمد جواد مهدوی نژاد و مهندس پیمان پیله چی ها موفق به دریافت عنوان کتاب برتر و جایزه مزینی شدند.
جایزه مزینی با هدف حمایت از پژوهش ها و کتاب های نوآور در حوزه معماری معاصر ایران طراحی شده است.
گفتنی است دکتر مهدوی نژاد در سومین دوره جایزه دکتر منوچهر مزینی نیز برای تألیف کتاب آشنایی با معماری معاصر از شرق تا غرب موفق به دریافت جایزه و عنوان کتاب برتر شده بود.