یکشنبه 16 تیر 1398 1790

افزایش پهنای باند اینترنت دانشگاه

پهنای باند اینترنت دانشگاه افزایش یافت

افزایش پهنای باند اینترنت دانشگاه

ارتقاء زیرساخت شبکه دانشگاه یکی از مهمترین رسالت‌های مرکز فناوری اطلاعات می باشد، در این خصوص با همکاری مدیران ارشد دانشگاه پهنای باند اینترنت به میزان 20 درصد افزایش یافت.
با احتساب این افزایش، شارژ هفتگی کاربران دقیقا به همین میزان اضافه خواهد شد. براین اساس از دوشنبه هفته جاری شارژ هفتگی کاربران برای :

- دانشجویان ارشد از 4.5 گیگا بایت به 5.4 گیگابایت
- دانشجویان دکترا از 6 گیگا بایت به 7.2 گیگا بایت
- کارمندان از 3 گیگا بایت به 3.6 گیگا بایت
- اعضای هیات علمی از 16 گیگا بایت به 19.2 گیگا بایت

افزایش خواهد یافت. امید است که این قدم کوچک، ارتقاء کیفیت فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی دانشگاه را به همراه داشته باشد.