دوشنبه 10 تیر 1398 815

مدرسه تابستانه ارتقا عملکرد مغزی در دانشگاه برگزار می شود

مدرسه تابستانه ارتقا عملکرد مغزی از 15 تیر تا 15 شهریور در دانشگاه برگزار می شود.

مدرسه تابستانه ارتقا عملکرد مغزی در دانشگاه برگزار می شود

این مدرسه تابستانه در محورهای استعدادیابی، تست هوش، غربال استرس و تمرکز، نورو اسپرت و نورو گیم از 15 تیر تا 15 شهریور در پژوهشکده فناوری اطلاعات دانشگاه برگزار می شود.
علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره 82883950 تماس بگیرند یا به سایت www. Neurochallenge.ir مراجعه نمایند.