یکشنبه 2 تیر 1398 592

نشست هم اندیشی استادان با موضوع « آشنایی با آخرین تغییرات آیین نامه های ترفیع ،تبدیل وضعیت و ارتقای اعضای هیئت علمی»

نشست هم اندیشی استادان با موضوع « آشنایی با آخرین تغییرات آیین نامه های ترفیع ،تبدیل وضعیت و ارتقای اعضای هیئت علمی» در روز سه شنبه 4 تیرماه 98 از ساعت 14 الی 16 در سالن شهید مطهری دانشگاه تربیت مدرس برگزار می گردد.

نشست هم اندیشی استادان با موضوع « آشنایی با آخرین تغییرات آیین نامه های ترفیع ،تبدیل وضعیت و ارتقای اعضای هیئت علمی»