چهارشنبه 29 خرداد 1398 1191

واپسین روزهای بهاری دانشگاه

عکس هایی از واپسین روزهای بهاری دانشگاه تقدیم دانشگاهیان.

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12