چهارشنبه 29 خرداد 1398 1295

انتصاب مدیران جدید گروه های آموزشی

طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی فرآوری محصولات شیلاتی، تکثیر و پرورش آبزیان، سازه های هیدرولیکی و سازه های دریایی دانشگاه منصوب شدند.

انتصاب مدیران جدید گروه های آموزشی

بر اساس احکام صادره، دکتر سید فخرالدین حسینی با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه فرآوری محصولات شیلاتی و گروه تکثیر و پرورش آبزیان دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی و دکتر حسن اکبری با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه سازه های هیدرولیکی و مدیر گروه سازه های دریایی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه منصوب شدند.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.
همچنين رییس دانشگاه در نامه ای جداگانه از دکتر عبدالمحمد عابدیان مدیر پیشین گروه های فرآوری محصولات شیلاتی و تکثیر و پرورش آبزیان به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.