دوشنبه 27 خرداد 1398 1155

همایش پیاده روی بهارانه خانواده دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد

همایش پیاده روی بهارانه خانواده دانشگاه تربیت مدرس روز دوشنبه 27 خرداد برگزار شد.

همایش پیاده روی بهارانه خانواده دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد

در این همایش که با شعار "فعالیت بدنی، زندگی سالم و با نشاط برگزار شد، دکتر موسوی (معاون پشتیبانی و منابع انسانی)، دکتر رضایی (معاون دانشجویی)، دکتر رستگار (مدیر مرکز تربیت بدنی) و جمع کثیری از کارکنان، اساتید و دانشجویان حضور داشتند. شرکت کنندگان پس از طی مسافت از پیش تعیین شده برای انجام مراسم قرعه کشی در مجموعه ورزشی شماره یک دانشگاه جمع شدند.
گفتنی است مراسم قرعه کشی 10 عدد کارت هدیه 500 هزار تومانی و 10 عدد کارت هدیه 200 هزار تومانی با حضور معاونان پشتیبانی و منابع انسانی و دانشجویی و مدیر مرکز تربیت بدنی یک هزار و 156 شرکت کننده برگزار و هدایا توسط معاونین دانشگاه به برندگان اهدا شد.

1

 

2

 

3

 

4

 

5