شنبه 25 خرداد 1398 723

"سرای نشاط" دانشکده علوم انسانی به زودی فعالیت خود را آغاز می کند

بنا به اعلام دانشکده علوم انسانی و معاونت دانشجویی دانشگاه و بر اساس علاقمندی دانشجویان، سرای نشاط این دانشکده به زودی فعالیت خود را از سر می گیرد.

با توجه به علاقمندی دانشجویان به ادامه کار سرای نشاط دانشکده علوم انسانی، به زودی پس از عقد قراردادجدید با پیمانکار (توسط معاونت دانشجویی) و رفع مشکلات بهداشت محیطی، برابر ضوابط دانشگاه سرای نشاط کارش را آغاز می کند.
بنا بر اعلام دانشکده علوم انسانی، حیاط دانشکده نیز پس از آماده سازی صورت گرفته، هم اکنون برای استفاده دانشگاهیان با رعایت هنجارها و شئون اسلامی و مقررات دانشگاهی مهیا است.