دوشنبه 13 خرداد 1398 1608

تفاهم نامه دانشگاه تربیت مدرس و شرکت ایرانسل

دانشگاه تربیت مدرس و شرکت ایرانسل تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

تفاهم نامه دانشگاه تربیت مدرس و شرکت ایرانسل

در راستای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان نوپا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و در جهت برگزاری دوره‌های آموزشی، هم‌افزایی در زمینه تحقیق و توسعه، طراحی و پیاده سازی راهکارهای نوآورانه، توسعه خدمات ارزش افزوده و دیجیتال، تفاهم‎نامه همکاری دانشگاه تربیت مدرس و شرکت ایرانسل امضا شد.
این تفاهم‌نامه دوازدهم خردادماه در ذفتر رییس دانشگاه به امضای دکتر احمدی و بیژن عباسی آرند مدیر عامل شرکت ایرانسل رسید.
حمایت از شرکت‌های دانش بنیان نوپا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، برگزاری دوره‌های آموزشی، آماده‌سازی نیروهای دانشگاهی برای حضور در صنعت، توسعه خدمات ارزش افزوده و دیجیتال از مهمترین بندهای این تفاهم‌نامه اعلام شده است.
بر مبنای این تفاهم نامه همکاری‌های طرفین در راستای کم کردن فاصله میان صنعت و دانشگاه گسترش می یابد و دانشگاه تربیت مدرس در حوزه‌های فنی و آماده سازی نیروهای دانشگاهی برای حضور در صنعت به شرکت ایرانسل خدمات ارائه می کند.