شنبه 31 فروردین 1398 3304

برگزاری نشست فوق العاده شورای آب دانشگاه، در پی وقوع سیلاب¬ های گسترده در کشور

در نشست فوق العاده شورای آب دانشگاه که در سالن شکویی دانشکده علوم انسانی برگزار شد با حضور رییس دانشگاه برگزار شد، مقرر گردید ظرفیت دانشگاه تربیت مدرس جهت همکاری با کمیته ملی گزارش سیلاب ها اعلام شود.

برگزاری نشست فوق العاده شورای آب دانشگاه، در پی وقوع سیلاب¬ های گسترده در کشور

در پی وقوع سیلاب های گسترده در کشور، شورای آب دانشگاه نشست فوق العاده ای را برگزار کرد. در آغاز این جلسه پژوهشگران گروه منابع آب گزارشی از سامانه پیش بینی های ماهیانه هیدرولوژیکی حوضه کرخه را که بنا به درخواست سازمان آب و برق خوزستان توسعه یافته ارائه نمودند و مقرر شد کارکرد این سامانه برای بازه های روزانه ارزیابی و نتایج به شورا اعلام شود.
در ادامه ی این نشست نحوه همکاری و نقش دانشگاه در کمک و پشتیبانی از مدیریت سیل و تبعات بعد از آن مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا مقرر شد تا از گروه های مرتبط درخواست شود نحوه همکاری خود را اعلام کنند و درصورت لزوم دانشگاه از بازدیدهای میدانی حمایت به عمل آورد.
همچنین از گروه سنجش از دور درخواست شد تا در بازه های زمانی مناسب وضعیت آب گرفتگی مناطق سیل گرفته را پایش و تحلیل نماید و نتایج به سازمان های ذی ربط اطلاع رسانی شود.
در پایان نشست فوق العاده شورای آب دانشگاه مقرر شد، ظرفیت دانشگاه برای همکاری با کمیته ملی گزارش سیلاب ها اعلام شود.


1


2


3