چهارشنبه 28 فروردین 1398 2663

نقش تاثیرگذار دانشگاه تربیت مدرس در توسعه رشته های دانشگاهی

رییس دانشگاه گفت: دانشگاه تربیت مدرس در توسعه رشته‌های تحصیلات تکمیلی و ایجاد رشته‌های نوین نقش مهمی داشته و اثرگذار بوده است.

نقش تاثیرگذار دانشگاه تربیت مدرس در توسعه رشته های دانشگاهی

دکتر محمدتقی احمدی صبح امروز در گردهمایی اعضای کارگروه تخصصی برنامه ریزی آموزش عالی که در سالن شهید چمران دانشگاه در حال برگزاری است، گفت: این دانشگاه در توسعه رشته‌های تحصیلات تکمیلی از ابتدای تأسیس نقش مهمی در کشور داشته است و در تأسیس رشته‌های نوین پیش قدم و اثرگذار بود است.
وی افزود: در سال‌های اخیر احساس می‌کنیم دانشگاه دچار چالش جدی تری از سوی جامعه است برای اینکه به صورت جدی تری به مسائل و مشکلات جامعه بپردازد و از تمرکز بر فعالیت‌های آکادمی عبور کرده و نگاه جدی تری به نیازهای جامعه داشته باشد.
احمدی تصریح کرد: در حال حاضر تغییر و اصلاح رشته‌ها، آمایش رشته‌ها، سرفصل‌ها، توسعه علمی مسئله روز نه تنها کشور ما بلکه در سطح جهانی است.
رییس دانشگاه خاطرنشان کرد: امیدواریم به کمک برنامه ریزان دانشگاهی بتوانیم در تحول آمایش رشته‌ها موفق باشیم و آمایش آموزش عالی نقطه عطفی برای آموزش باشد.