سه‌شنبه 27 فروردین 1398 2018

برگزاری "نشست بین المللی زبان و فرهنگ: فارسی- فرانسه" در دانشگاه

"نشست بین المللی زبان و فرهنگ: فارسی- فرانسه" سوم اردیبهشت در دانشکده علوم انسانی برگزار می شود.

برگزاری

کارگروه توسعه تعاملات فرانسه با همکاری گروه زبان فرانسه، گروه زبان و ادبیات فارسی و دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه، نشست بین المللی زبان و فرهنگ: فارسی- فرانسه را با هدف تقویت مهارت زبانی فراگیران زبان فارسی و فرانسوی ( گفتگوی دوزبانه) و تبادل فرهنگی برگزار می کند.
این نشست روز سه شنبه 3 اردیبهشت ماه از ساعت 16 تا 18 در سالن شهدای گمنام دانشکده علوم انسانی برگزار می شود.