سه‌شنبه 27 فروردین 1398 2265

سرپرست دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست منصوب شد

طی حکمی از سوی رییس دانشگاه، دکتر امیررضا ممدوحی به عنوان سرپرست دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست منصوب شد.

سرپرست دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست منصوب شد

در این حكم كه به امضاي دكتر محمد تقی احمدي رسيده، آمده است: نظر به تعهد، تجربه و شايستگي جنابعالي به مدت 6 ماه به عنوان سرپرست دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست منصوب مي شويد.
اميد است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همكاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤيد باشيد.