سه‌شنبه 27 فروردین 1398 3524

بررسی نقشه های پهنه بندی و تجزیه و تحلیل سیل استان گلستان توسط پژوهشگران دانشگاه

گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه در راستای انجام رسالت دانشگاهیان و ارائه علل وقوع سیل در استان گلستان، نقشه های پهنه بندی و تجزیه و تحلیل سیل این استان در تاریخ 3 و 13 فروردین ماه سال جاری را بررسی کرد.

 بررسی نقشه های پهنه بندی و تجزیه و تحلیل سیل استان گلستان توسط پژوهشگران دانشگاه

گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه، نقشه های پهنه بندی و تجزیه و تحلیل سیل استان گلستان در تاریخ 3 و 13 فروردین سال جاری را با استفاده از اطلاعات مکانی و تصاویر راداری و اپتیکال ماهواره های 1 Sentinel ، 2 Sentinel سازمان فضایی اروپا و همچنین ماهواره لندست 8 سازمان فضایی آمریکا تهیه کرد.
دکتر محمد شریفی کیا مدیر گروه جغرافیای دانشگاه در این باره گفت: بررسی عرصه های تحت سیلاب گلستان، الگوی شبکه زهکشی منطقه و همچنین بررسی نقشه ناهمواری سطح مستخرج از مدل رقومی راداری) در پایین دست مسیر فعلی گرگان رود یک رودخانه تقریبا مسدود قرار دارد) موید انباشت بر افراشته شدن بستر و تغییر مسیر سیلاب به شمال سیمین شهر شده است؛ موضوعی که می تواند یکی از علل انتقال سیلاب به گمیشان باشد.

برای اطلاعات تکمیلی فایل را بارگیری کنید: بارگیری فایل