سه‌شنبه 27 فروردین 1398 2357

جايگاه دوم برای دانشگاه تربیت مدرس در جديدترين رتبه بندي"ISC"

بر اساس جديدترين رتبه بندي دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي كشور که از سوي پايگاه استنادي علوم جهان اسلام "ISC" انجام شده است، دانشگاه تربیت مدرس در رده دوم دانشگاه های برتر كشور قرار دارد.

جايگاه دوم برای دانشگاه تربیت مدرس در جديدترين رتبه بندي

گروه رتبه بندي دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي كشور، دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي را بر اساس شاخص ها و معيارهاي مصوب ششمين نشست فوق العاده وزراي آموزش عالي كشورهاي اسلامي رتبه بندي کرده است.
در اين رتبه‌بندي بيش از 180 دانشگاه و مؤسسه آموزش عالي دولتي توسط ۲۶ شاخص و در قالب ۵ معيار پژوهش، آموزش، بين الملل، تسهيلات (امكانات) و فعاليت هاي اجتماعي – اقتصادي مورد ارزيابي قرار گرفته اند.
در رتبه‌بندي منتشر شده بخشي از اطلاعات توسط دانشگاه‌ها و مؤسسات و از طريق پرسشنامه الكترونيكي گروه رتبه‌بندي گردآوري و بخش ديگری از اطلاعات كه پژوهش محور بوده‌اند توسط كارشناسان گروه رتبه بندي ISC از پايگاه‌هاي اطلاعاتي WoS و ISC تهيه شده است.