شنبه 17 فروردین 1398 1744

آیین دید و بازدید نوروزی دانشگاهیان برگزار شد

آیین دیدار نوروزی دانشگاهیان، روز شنبه هفدهم فروردین ماه در مجموعه ورزشی شماره 2 دانشگاه برگزار شد.

آیین دید و بازدید نوروزی دانشگاهیان برگزار شد

آیین دید و بازدید نوروزی دانشگاهیان، طبق روال هر سال با حضور هیات رییسه دانشگاه، اعضای هیات علمی و کارکنان، در اولین روز اداری دانشگاه در سال جدید در مجموعه ورزشی شماره 2 برگزار شد.
در این مراسم که از ساعت 10 صبح آغاز گردید، دانشگاهیان در فضایی گرم و صمیمی ضمن تبریک سال جدید، برای یکدیگر موفقیت و سلامتی آرزو کردند.


آیین دید و بازدید نوروزی


آیین دید و بازدید نوروزی


آیین دید و بازدید نوروزی


آیین دید و بازدید نوروزی


آیین دید و بازدید نوروزی


آیین دید و بازدید نوروزی


آیین دید و بازدید نوروزی


آیین دید و بازدید نوروزی