محمود اکبری

محمود اکبری

رئیس اداره پژوهش منابع طبیعی
01144998216
akbari_m@modares.ac.ir
حسین بور

حسین بور

رئیس اداره آموزش
01144998218
h_boor@modares.ac.ir
حامد رنجبر

حامد رنجبر

رئیس اداره امور دانشجویی
01144998018
h_ranjbar@modares.ac.ir
اختر ابراهیمی

کارشناس آموزش

01144998220
ebrahimi.a@modares.ac.ir
مرتضی ابراهیمی

کارشناس دفتر حقوقی

01144998174
ebrahimi_m@modares.ac.ir
محمدتقی اسداله زاده

کارشناس مسئول آزمایشگاه صنایع چوب

01144998095
m.asadollahzade@modares.ac.ir
عزیزاله اللهی
عزیزاله اللهی

کارشناس دفتر فنی

01144998106
مینا ایزدی
مینا ایزدی

کارشناس مرکز کامپیوتر

01144998166
m_izadi@modares.ac.ir
زمان برارپور
زمان برارپور

مسئول امور مالی

01144998193
صادق بور

مسئول آزمایشگاه مرکزی و آبخیزداری

01144998061
s_boor@modares.ac.ir
محسن بوستانی

مدیر اداری

01144998202
boostani@modares.ac.ir
محمد بهروج

انبار

01144998177
ابوالفضل پوریزدانی کجور

کارشناس امور فرهنگی

01144998234
فریبرز توکلی

نقلیه

01144998198
هادی تونی

کارشناس آموزش

01144998217
haditoni@modares.ac.ir
مصطفی حسن زاده
مصطفی حسن زاده

امین اموال

01144998196
m_hasanzadeh@modares.ac.ir
سیدبهزاد حسینی
سیدبهزاد حسینی

مسئول کارگاه صنایع چوب

01144998226-8223
hosseini_b@modares.ac.ir
سیدحسن حسینی

اپراتور مخابرات

01144998003-8000
 سیدمصطفی حسینی
سیدمصطفی حسینی

کارشناس مسئول آزمایشگاه زیست دریا

01144998159
sm.hosseini@modares.ac.ir
سیده لیلا حسینی
سیده لیلا حسینی

کارشناس پژوهش

01144998210
hoseini@modares.ac.ir
سید حسین حسینی

آبدارخانه آزمایشگاه مرکزی

01144998101
سید حسن حسینی

آبدارخانه هیأت علمی

01144998088
سید عابدین حسینی

نجار

01144998227
سید عزیزاله حسینی

آبدارخانه علوم دریایی

01144998149
سید قربان حسینی

کارشناس کتابخانه

01144998035
منظر حقدوست
منظر حقدوست

کارشناس مسئول آزمایشگاه محیط زیست

01144998100-8176-8097
haghdoust@modares.ac.ir
محمدتقی رحمانی

مسئول دفتر ریاست

01144998008-8009
گلسا رحمتی
گلسا رحمتی

کارشناس مسئول آزمایشگاه مرتعداری

01144998089
g.rahmati@modares.ac.ir
میثم رشیدپور

کارشناس تربیت بدنی

01144998020
m.rashidpour@modares.ac.ir
صدیقه رنجبر

کارشناس کمیته ارتقاء هیأت علمی

01144998214
سلمان زالكانی ملاكلا

قرقبان

 لیلا زکایی
لیلا زکایی

تایپیست امور اداری

01144998195
zakaei@modares.ac.ir
عزت اله زکوی

کارشناس کتابخانه

01144998033
zakavi@modares.ac.ir
علی زكوی

انتظامات

ولي ا... سليمانی

انتظامات

ابوالفضل شالی كار

انتظامات

علی اکبر شالیکار

مسئول انبار

01144998177
اسرافیل شاه حسینی
اسرافیل شاه حسینی

کارپرداز

01144998200
e.shahhoseini@modares.ac.ir
 بهنام شاه حسینی انگاس
بهنام شاه حسینی انگاس

مسئول دبیرخانه

01144998203
علیرضا شعبان زاده
علیرضا شعبان زاده

کارشناس دفتر فنی

01144998112
a.shabanzadeh@modares.ac.ir
مسلم شعبانی

مسئول خوابگاه

01144998025
shabani.m@modares.ac.ir
مصطفی شعبانی

کارشناس امور پژوهشی

01144998228
ابوالفتح عباسیان

پزشک معتمد دانشکده

01144998019
عطیه عبدی
عطیه عبدی

کارشناس تربیت بدنی

01144998167
atieh.abdi@modares.ac.ir
امیر علا

دفتر نمایندگی نهاد رهبری

01144998188
شهناز غفاری
شهناز غفاری

کارشناس پژوهش

01144998211
sh.ghafari@modares.ac.ir
مهناز غفاری
مهناز غفاری

کارشناس آموزش

01144998229
m.ghafari@modares.ac.ir
مهران قزوینی ملاکلا

کارشناس جنگل تحقیقاتی

01144998170
فاطمه قنبری تلوکی

کارشناس آزمایشگاه GIS

01144998063
fatemeh.ghanbary@modares.ac.ir
شهناز کالجی
شهناز کالجی

کارشناس مسئول آزمایشگاه فیزیک دریا

01144998158
sh.kaleji@modares.ac.ir
محسن کرمانشاهی

آبدارخانه دفتر ریاست

01144998189
مرتضی کمالی
مرتضی کمالی

مسئول آزمایشگاه شیلات

01144998160
m_kamali@modares.ac.ir
حجت الاسلام منهاجی

مسئول دفتر نهاد رهبری

01144998133-44550907
فخرالدین موسوی

کارشناس آموزش علوم دریایی

01144998127
sf.mousavi@modares.ac.ir
فرج ا... مهدی پور

کارشناس آزمایشگاه فیزیک دریا

01144998201
سید امیرحسین میرنیا
سید امیرحسین میرنیا

کارشناس آموزش

01144998215
منوچهر نائیجی

کارشناس آزمایشگاه جنگلداری

01144998092-8093
m.naeiji@modares.ac.ir
سهراب نجاتی

انتشارات

01144998192
s_nejati@modares.ac.ir
حسین نورانی
حسین نورانی

کارشناس مسئول آزمایشگاه شیلات

01144998161
hnourani@modares.ac.ir
سارا یزدی نژاد

مسئول مرکز کامپیوتر

01144998165
s_yazdinejad@modares.ac.ir