متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: خانم لیلا وطنی، گروه جنگل-مهندسی جنگل

خلاصه خبر: "اثر توده های دست کاشت زربین، صنوبر، بلوط، توسکا و افرا بر برخی پارامترهای مؤثر بر گرمایش جهانی"

 • عنوان: "اثر توده های دست کاشت زربین، صنوبر، بلوط، توسکا و افرا بر برخی پارامترهای مؤثر بر گرمایش جهانی"
 • ارائه‌کننده: خانم لیلا وطنی
 • استاد راهنمای اول: دکترسیدمحسن حسینی
 • استاد ناظر داخلی اول: دکترمسعود طبری
 • استاد ناظر داخلی دوم: دکترمسلم اکبری نیا
 • استاد ناظر خارجی اول: دکترحمید جلیلوند
 • استاد ناظر خارجی دوم: دکترعلی صالحی
 • استاد مشاور اول: دکترسیدجلیل علوی
 • استاد مشاور دوم: دکترمحمود رائینی
 • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر امید اسماعیل زاده
 • مکان: سالن دفاع (کاخ)
 • تاریخ: 13/8/98
 • ساعت: 11 صبح

11 آبان 1398 / تعداد نمایش : 53