رویدادها

39 1401/03/31

جلسه دفاع از رساله: آقای حمید بینا، گروه جنگلداری

عنوان رساله: ساختار ژنتیكی مكانی سیب جنگلی(malus orientalis uglitz) و شارش ژنی آن با سیب اهلی (malus domestica borkh)در ایران

48 1401/03/30

برگزاری کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی

سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی 12 و 13 شهریور 1401 به صورت حضوری و مجازی برگزار می شود.

30 1401/03/29

جلسه دفاع از پایان‌نامه: مرضیه حاجی علیان، گروه صنایع چوب

عنوان پایان نامه: 'تأثیر رزین پلی آكریلات بر تثبیت سدیم سیلیكات، بهبود مقاومت به هوازدگی و ویژگی های كاربردی چوب'

39 1401/03/22

جلسه دفاع از پایان‌نامه: سیده مهسا حسن پورخدایی، گروه زیست شناسی دریا

عنوان پایان نامه:' بررسی برخی از ویژگی‌های زیستی خرچنگ نخودی انگل در رابطه با میزبان دوكفه‌ای در جزیره هرمز'

49 1401/03/22

جلسه دفاع از پایان‌نامه: امیر کریمی، گروه جنگلداری

عنوان پایان نامه: 'تحمل به خشكی چند گونه پهن برگ و سوزنی برگ در نهالستان خرم آباد'

365 1401/03/11

برگزاری کارگاه آشنایی با خدمات و منابع اطلاعاتی کتابخانه مرکزی دانشگاه

کارگاه آشنایی با پایگاه‌های اطلاعاتی علمی و جستجو در سامانه پارسه، دوشنبه ها در کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار می شود.

46 1401/03/09

جلسه دفاع از پایان‌نامه: فاطمه خانعلی، گروه زیست شناسی دریا

عنوان پایان نامه: "مقایسه ریختی سنگریزه شنوایی ساجیتا (Sagittal) درخانواده اسبچه ماهیان درخلیج فارس و دریای عمان"

62 1401/03/09

جلسه دفاع از پایان‌نامه : الهام یوسفی، گروه مرتعداری

عنوان پایان نامه: "اثر خصوصیات رویشگاه بر صفات كاركردی برگ و میوه گیاه لگجی (Capparis spinosa L.)"

ادامه اخبار...