سیدعلی آزرم سا
دانشیار گروه فیزیک دریا

سیدعلی آزرم سا

ایمان اسلامی
استادیار گروه مرتعداری

ایمان اسلامی

امید اسماعیل زاده
استادیار گروه جنگلداری

امید اسماعیل زاده

امیرحسین اسماعیلی تمندگانی
استادیار گروه تکثیر و پرورش آبزیان

امیرحسین اسماعیلی تمندگانی

عباس اسماعیلی ساری
استاد گروه محیط زیست

عباس اسماعیلی ساری

نادر بهرامی فر
دانشیار گروه محیط زیست

نادر بهرامی فر

ربیع بهروزاشکیکی
دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ

ربیع بهروزاشکیکی

حمیدرضا بیژن زاده
استادیار گروه محیط زیست

حمیدرضا بیژن زاده

سیدمحسن حسینی
استاد گروه جنگلداری

سیدمحسن حسینی

سیدفخرالدین حسینی
دانشیار گروه فرآوری محصولات شیلاتی

سیدفخرالدین حسینی

عبدالواحد خالدی درویشان
دانشیار گروه آبخیزداری

عبدالواحد خالدی درویشان

صابر خدابنده
دانشیار گروه زیست‌شناسی دریا

صابر خدابنده

امیر خسروانی
دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ

امیر خسروانی

قاسمعلی دیانتی تیلکی
دانشیار گروه مرتعداری

قاسمعلی دیانتی تیلکی

مهدی رحمانی نیا
دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ

مهدی رحمانی نیا

اکبر رشیدی ابراهیم حصاری
استادیار گروه فیزیک دریا

اکبر رشیدی ابراهیم حصاری

مسعود رضائی
استاد گروه فرآوری محصولات شیلاتی

مسعود رضائی

علیرضا ریاحی بختیاری
استاد گروه محیط زیست

علیرضا ریاحی بختیاری

بهروز زارعی دارکی
دانشیار گروه زیست‌شناسی دریا

بهروز زارعی دارکی

هرمز سهرابی
دانشیار گروه جنگلداری

هرمز سهرابی

سیدجعفر سیف آبادی مختاری
استاد گروه زیست‌شناسی دریا

سیدجعفر سیف آبادی مختاری

علی شالبافان
دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ

علی شالبافان

سیدحمیدرضا صادقی
استاد گروه آبخیزداری

سیدحمیدرضا صادقی

مهدی طبرسا
دانشیار گروه فرآوری محصولات شیلاتی

مهدی طبرسا

مسعود طبری کوچکسرائی
استاد گروه جنگلداری

مسعود طبری کوچکسرائی

مهدی عابدی
استادیار گروه مرتعداری

مهدی عابدی

عبدالمحمد عابدیان کناری
استاد گروه تکثیر و پرورش آبزیان

عبدالمحمد عابدیان کناری

رضا عرفانزاده
دانشیار گروه مرتعداری

رضا عرفانزاده

سیدجلیل علوی
دانشیار گروه جنگلداری

سیدجلیل علوی

محمدصادق علوی یگانه
استادیار گروه زیست‌شناسی دریا

محمدصادق علوی یگانه

مهدی غلامعلی فرد
استادیار گروه محیط زیست

مهدی غلامعلی فرد

فرنوش فتاحی
استادیار گروه مرتعداری

فرنوش فتاحی

سامره فلاحتکار
استادیار گروه محیط زیست

سامره فلاحتکار

سیدمحمود قاسم پوری
دانشیار گروه محیط زیست

سیدمحمود قاسم پوری

مهدی قدرتی شجاعی
استادیار گروه زیست‌شناسی دریا

مهدی قدرتی شجاعی

سعید کاظمی نجفی
استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ

سعید کاظمی نجفی

الکساندر کرافورد
دانشیار گروه تکثیر و پرورش آبزیان

الکساندر کرافورد

محمدرضا کلباسی مسجدشاهی
استاد گروه تکثیر و پرورش آبزیان

محمدرضا کلباسی مسجدشاهی

یحیی کوچ
دانشیار گروه مرتعداری

یحیی کوچ

بهبود محبی
دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ

بهبود محبی

نعمت اله محمودی
استادیار گروه تکثیر و پرورش آبزیان

نعمت اله محمودی

حمیدرضا مرادی رکابدارکلائی
استاد گروه آبخیزداری

حمیدرضا مرادی رکابدارکلائی

داریوش منصوری
استادیار گروه فیزیک دریا

داریوش منصوری

وحید موسوی
استادیار گروه آبخیزداری

وحید موسوی

اکبر نجفی
دانشیار گروه جنگلداری

اکبر نجفی

سمیه نهاوندیان
استادیار گروه فیزیک دریا

سمیه نهاوندیان

مهدی وفاخواه
استاد گروه آبخیزداری

مهدی وفاخواه

حامد یوسف زاده پایین رود پشتی
دانشیار گروه محیط زیست

حامد یوسف زاده پایین رود پشتی

حبیب اله یونسی
استاد گروه محیط زیست

حبیب اله یونسی

اعضای هیات علمی بازنشسته

محمد رضا بنازاده ماهانی
گروه فیزیک دریا

محمد رضا بنازاده ماهانی

سید غلامعلی جلالی
دانشیار گروه جنگلداری

سید غلامعلی جلالی

سیدخلاق میرنیاهریکنده ئی
دانشیار گروه آبخیزداری

سیدخلاق میرنیاهریکنده ئی

اعضای هیات علمی ادوار گذشته

مرحوم مسلم اکبری نیا
دانشیار گروه جنگلداری

مرحوم مسلم اکبری نیا