جدیدترین اخبار
انتصاب عضو جدید شورای پژوهشی مرکز
به پیشنهاد ریاست مرکز مطالعات مدیریت و تایید رییس محترم دانشگاه، عضو جدید شورای پژوهشی مرکز معرفی شد. 19آبان1398
ترم اول اولین دوره DBA بانکداری دیجیتال برگزار گردید.
برنامه DBA در بانکداری دیجیتال با ادغام اصول نظری و عملی در فرایندهای تصمیم گیری، طراحی و پیاده سازی پروژه های دیجیتال، به صنعت بانکداری کشور کمک خواهد نمود تا با بهره گیری از مزایای تغییرات انقلابی فناوری های نوین و پیاده سازی نوین ترین روش های مدیریتی و رهبری دنیای دیجیتال، به افزایش قدرت رقابتی خود در صنعت بانکداری بپردازند. 19آبان1398
اولین دوره بازاریابی دیجیتال برگزار گردید.
اولین دوره آموزشی "بازاریابی دیجیتال" توسط واحد آموزش مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید. 27خرداد1398