جدیدترین اخبار
برگزاری جلسه شورای پژوهشی پژوهشکده با ریاست و معاونت پژوهشی دانشگاه
جلسه شورای پژوهشی و اعضای هیئت علمی فعال پژوهشکده محیط زیست با ریاست و معاونت پژوهشی دانشگاه برگزار شد. 25اسفند1398
انتصاب معاونت پژوهشی و مدیران گروه های پژوهشی پژوهشکده محیط زیست
حکم معاون پژوهشی و مدیران گروه های پژوهشی پژوهشکده محیط زیست توسط ریاست دانشگاه امضا گردید. 25اسفند1398
فراخوان پذیرش برنامه YREP2019
فرآیند درخواست، ثبت نام، ارزیابی و پذیرش متقاضیان دوره پاییز YREP2019 9مهر1398