آمار و اطلاعات


 

bullet اعضای هیأت‌علمی

ردیف نام گروه استاد دانشیار استادیار
1 ویروس شناسی 2 2
2 مامایی 2 2
3 قارچ شناسی 3
4 آموزش پرستاری 2 4 3
5 بیوتکنولوژی پزشکی 1 2 2
6 بهداشت محیط 2
7 انگلشناسی 2 1 3
8 انفورماتیک پزشکی 1 3
9 آموزش بهداشت 3 2 1
10 آمار زیستی 2 2
11 حشره‌شناسی 2 1 3
12 باکتری‌شناسی   3 1
13 علوم تشریح 4   2

bullet دانشجویان و دانش‌آموختگان

ردیف نام گروه دانش‌آموخته دکتری دانشجو دکتری دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد دانشجو کارشناسی‌ارشد
1 ویروس شناسی 39 33 138 19
2 آموزش بهداشت 104   149  

bullet فعالیت‌ها

ردیف نام گروه مقالات چاپ شده کتاب‌های چاپ شده کارگاه‌های آموزشی برگزار شده
1 ویروس شناسی بیش از 350 بیش از 10 جلد  
2 آموزش بهداشت   5 جلد 10 کارگاه