متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله دکتری: خانم زهرا مطلوبی، رشته: ایمنی شناسی پزشکی

خلاصه خبر: جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم زهرا مطلوبی دانشجوی مقطع دکتری رشته ایمنی شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

  • استاد راهنما: استاد محترم جناب آقای دکتر زهیر صراف
  • استاد داور داخلی : استاد محترم جناب آقای دکتر علی اکبر پورفتحاله
  • استاد داور داخلی دوم : استاد محترم جناب آقای مهدی فروزنده مقدم
  • استاد داور خارج از دانشگاه: استاد محترم جناب آقای دکتر جمشید حاجتی
  • استاد داور خارج از دانشگاه دوم: استاد محترم جناب آقای دکتر مهدی شکرآبی
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: استاد محترم سرکار خانم سارا صعودی
  • مکان: دانشکده علوم پزشکی شماره یک جدید- طبقه هفتم سالن سمینار
  • تاریخ: 98/08/18
  • ساعت: 8
18 آبان 1398 / تعداد نمایش : 36