متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله دکتری: خانم کبری مرادیان، رشته: زیست فناوری پزشکی

خلاصه خبر: جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم کبری مرادیان دانشجوی مقطع دکتری رشته زیست فناوری پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

  • استاد راهنما: استاد محترم سرکار خانم دکتر فاطمه رهبری زاده
  • استاد داور داخلی : استاد محترم جناب آقای دکتر محمد جواد رسائی
  • استاد داور داخلی دوم : استاد محترم جناب آقای دکتر علی محمدیان
  • استاد داور داخلی دوم : استاد محترم سرکار خانم دکتر سارا صعودي
  • استاد داور خارج از دانشگاه: استاد محترم سرکار خانم مژگان بنده پور
  • استاد داور خارج از دانشگاه دوم: استاد محترم جناب آقای دکتر سید لطیف موسوی گرگری
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: استاد محترم جناب آقای دکتر مهدی فروزنده مقدم
  • مکان: دانشکده علوم پزشکی شماره یک قدیم- طبقه همکف سالن سمینار
  • تاریخ: 98/08/22
  • ساعت: 10
18 آبان 1398 / تعداد نمایش : 42