متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله دکتری: خانم مریم آزیش، رشته: قارچ شناسی پزشکی

خلاصه خبر: جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم مریم آزیش دانشجوی مقطع دکتری رشته قارچ شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

  • استاد راهنما: استاد محترم سرکار خانم دکتر معصومه شمس قهفرخی
  • استاد-مشاور : استاد محترم جناب آقای دکتر مهدي رزاقی ابیانه
  • استاد داور داخلی : استاد محترم جناب آقای دکتر محمدحسین یادگاري
  • استاد داور داخلی دوم : استاد محترم سرکار خانم دکتر شهلا رودبارمحمدي
  • استاد داور خارج از دانشگاه: استاد محترم سرکار خانم دکتر زهرا جهانشیري
  • استاد داور خارج از دانشگاه دوم: استاد محترم سرکار خانم دکتر مهربان فلاحتی
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: استاد محترم سرکار خانم دکتر شهلا رودبارمحمدي
  • مکان: دانشکده علوم پزشکی شماره 3- طبقه اول کلاس 220
  • تاریخ: 98/06/16
  • ساعت: 10
13 شهریور 1398 / تعداد نمایش : 171